Новини проекту
Музей "Становлення української нації"
Ви маєте можливість передплатити РОЗШИРЕНИЙ ПАКЕТ ПОСЛУГ
Обов'язково створіть "Розклад навчальних періодів"
Вітаємо з Днем знань!
Відбувся Регіональний форум "Інноваційні смарт-рішення для освіти"
Розроблено порядок проведення моніторингу якості освіти
5 червня 2019 року - Регіональний форум «Інноваційні смарт-рішення для освіти»
Всеукраїнські збори керівників органів управління у сфері освіти об'єднаних територіальних громад
Встигни замовити за старою ціною!
Проект порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Вітаємо переможців!
Акція для батьків!!!
Сертифікація вчителя: як оцінюватимуть роботу в школі
Вітаємо жінок з весняним святом!
Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти»
АКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ
Відбулася міжнародна науково-практична конференція
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції!
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Результати розіграшу подарунків до дня Святого Миколая
З Днем святого Миколая!
Увага! Пропонуємо цікавий мультимедійний контент!
УВАГА! АКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ!
Розіграш подарунків для вчителів до Дня святого Миколая!
Програма «Різдвяний табір в Чехії - Німеччини - Австрії»
Результати розіграшу подарунків до Дня працівників освіти!
VTG STUDY Канікули в Празі
VTG STUDY Вступ до творчих ВНЗ
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти!
Спільна пропозиція E-Schools та МійКлас
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 17 чоловік

Кошторис НВК в 2017 році

Дата: 1 грудня 2017 о 04:07, Оновлено 8 грудня 2017 о 11:29
276 переглядів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакціїї наказу Міністерства фінансів України
від 04.12.2015 № 1118)
Затверджений у сумі 
Два мільйони дев'ятсот вісімдесят три тисячі дев'ятсот сорок грн.00 коп.)
(2983940,00 грн) 
 (сума цифрами і літерами)
Начальник відділу освіти, молоді та спорту Роменської РДА
(посада)                      
О.П. Шаповалова
(підпис) (ініціали і прізвище)
  (число, місяць, рік) М.П.
Кошторис на  2017 рік
02147813 Відділ освіти, молоді та спорту Роменської РДА Сумської області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )
м. Ромни Сумської області
(найменування міста, району, області )
Вид бюджету   районний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування   010 Орган освіти і науки
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету      
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*
Гришинський НВК
(грн.)
Показники Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ  - усього х 2886902 97038 2983940
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 2886902 х 2886902
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х х 41869 41869
           - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 250100 х 41869 41869
Плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно із функціональними повноваженнями 25010100 41335 41335
плата за оренду майна 25010300 34 34
кошти,що отримуються бюджетними установами від реалізації майна 25010400 500 500
(розписати за підгрупами) 0
         - інші джерела власних надходжень бюджетних установ 250200 х 0
(розписати за підгрупами) 0
            - інші надходження , у т.ч. х 0
   - інші доходи ( розписати за кодами класифікації доходів ) х
   - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання) х
     - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування) х
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього х 2886902 55169 2942071
 Поточні видатки 2000 2886902 41869 2928771
Оплата праці   2110 1757040 1757040
Заробітна плата  2111 1757040 1757040
         Грошове забезпечення військовослужбовців          2112
Нарахування на оплату праці 2120 386549 386549
Використання товарів і послуг 2200 742249 41869 784118
         Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 124144 500 124644
         Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0
         Продукти харчування 2230 166062 41335 207397
         Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120006 34 120040
Видатки на відрядження 2250 9000 9000
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 321737 321737
         Оплата теплопостачання 2271 0
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 1725 1725
         Оплата електроенергії  2273 57388 57388
         Оплата природного газу 2274 262624 262624
         Оплата інших енергоносіїв 2275 0
         Оплата енергосервісу 2276 0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 1300 1300
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних ) програм 2281 0
Окремі заходи  по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1300 1300
Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610 0
Поточні трансферти органам державного управління  інших  рівнів 2620 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700 0 0
         Виплата пенсій і допомоги 2710 0
         Стипендії 2720 0
         Інші виплати населенню 2730 0
Інші поточні видатки 2800 1064 1064
        Капітальні видатки 3000 0 13300 13300
Придбання основного капіталу 3100 0 13300 13300
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110 13300 13300
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0
Капітальне  будівництво (придбання) житла 3122
Капітальний ремонт  3130 0 0 0
       Капітальний ремонт  житлового фонду (приміщень) 3131
       Капітальний ремонт  інших об’єктів 3132 0
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0
       Реконструкція житлового фонду 3141
       Реконструкція  та реставрація інших об’єктів 3142 0
       Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів    3160
Капітальні трансферти 3200 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000
Директор Картавий О.М.
(ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер Каплун Ю.О.
М.П. (ініціали і прізвище)
                                                                          (число, місяць, рік)
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.